Allmäna villkor

1.1 Dessa medlemsvillkor gäller för medlemskap i den kundklubb som Parkman i Sverige AB, org. nr 556614-8853, (”Parkman”) har inrättat för parkeringsanläggningen som tillhandahålls av Parkman i Lindhagenhuset, Lindhagensgatan 118, 112 51 Stockholm (”Kundklubben”). Den fysiska eller juridiska person som är medlem i Kundklubben betecknas härefter ”Medlemmen”.

1.2 Medlemmen har rätt till fri parkering två (2) timmar per dygn och medlemskap inom parkeringsanläggningen som tillhandahålls av Parkman i Lindhagenhuset, Lindhagensgatan 118, 112 51 Stockholm. För att erhålla fri parkering enligt vad som framgår av detta villkor måste Medlemmen ha registrerat ett konto på https://autopay.io/.

1.3 I övrigt gäller för parkeringen de vid var tid gällande allmänna villkoren som finns tillgängliga på Parkmans hemsida, www.parkman.nu.